TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2023. GODINU-OBRAČUN GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA

 

  1. ožujka 2023. godine  u sustavu eVisitor pokrenut je obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2023. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Sukladno važećem Zakonu o turističkoj pristojbi članku 12. (NN br. 52/19, 32/20 i 42/20) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u godini odnosno prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Obveznik će biti zadužen za paušalni iznos turističke pristojbe bez obzira koliko je dugo posjedovao važeće rješenje o pružanju usluga u 2023. godini.

VAŽNO

Stupanjem na snagu Zakonu o turističkoj pristojbi 01.01.2020. prestao je važiti Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 92/09. i 110/16.) i godišnji paušalni iznos turističke pristojbe plaća se prema kapacitetu smještajnog objekta te na taj iznos ne utječe niti datum izdavanja rješenja u tekućoj godini, niti razdoblje poslovanja iznajmljivača u toj godini.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u 2023. godini:

  • Za smještaj u domaćinstvu iznosi  46,45 EUR po krevetu (osnovni i pomoćni)
  • Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 26,54 EUR po krevetu (osnovni i pomoćni)
  • Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 66,36 EUR za svaku smještajnu jedinicu
  • Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 33,18 EUR za svaku smještajnu jedinicu

 Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka:

  • 1. rata do 31. srpnja
  • 2. rata do 31. kolovoza
  • 3. rata do 30. rujna

Uplatnice za uplatu paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2023. godinu moći će se preuzeti iz sustava eVisitor u rubrici FINANCIJE – UPLATNICE – TURISTIČKA PRISTOJBA.

Više informacija:

  • Zakon o turističkoj pristojbi

https://narodne novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html

  • Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Novalja