Biciklističke staze

Otok Pag je jedinstven otok i jedan od najduljih otoka naše lijepe Hrvatske. Otok obiluje prirodnim ljepotama netaknute prirode, suhozida i krša.

Biciklističke staze protkale su cijeli krajolik otoka Paga. Uz označene biciklističke staze postoji mnoštvo staza pogodnih za vožnju ovim najzdravijim prijevoznim sredstvom.
Od mjeseca svibnja do listopada u lučicu Mandre pristaju turistički brodovi sa organiziranim turama biciklista.

1 – Staza Vodice (Pag plaža) – Sv. Jerolim – Gajac – Škunca (Novalja)

• duljina staze 18600 m
• za sve vrste bicikala do 5 700 m
• od 5 700-18 600 za bicikle mtb, trekking i sl.
• 0 – 5 700 m uska asfaltna cesta
• 5 700-12 700 m utabana makadam cesta
• 12 700 – 13 200 m makadam put
• 13 200 – 17 300 m zemljani put sa kamenjem
• 17 300 – 18 600 m utabana makadam cesta
• visinska razlika 58 m

2 – Staza ”Slana staza”

• duljina staze 18600 m
• za sve vrste bicikala do 5 700 m
• od 5 700-18 600 za bicikle mtb, trekking i sl.
• 0 – 5 700 m uska asfaltna cesta
• 5 700-12 700 m utabana makadam cesta
• 12 700 – 13 200 m makadam put
• 13 200 – 17 300 m zemljani put sa kamenjem
• 17 300 – 18 600 m utabana makadam cesta
• visinska razlika 58 m

3 – Staza ”Stari grad – Košljun”

• duljina staze 6 900 m
• za bicikle: mtb, trekking i sl.
• 0 m do 4 900 m zemljani put sa kamenjem
• 4 900 – 6 000 m oštro kamenje
• 6 000 – 6 900 m asfalt
• visinska razlika 28,5 m

4 – Staza ”Ptica” Veliko blato

• duljina staze 5 700 m
• za sve vrste bicikala
• uska asfaltna cesta
• visinska razlika 35 m

5 – Staza ”Smokvica”

• duljina staze 7 000 m
• za bicikle: mtb
• 0 – 3 000 m makadam
• 3 000 – 5 500 m oštro kamenje
• 5 500 – 6 930 m zemljani put
• visinska razlika 56 m

6 – Staza ”Prutna”

• duljina staze 7 600 m
• za bicikle mtb, trekking i sl.
• 0 – 1 500 m zemljani put sa kamenjem
• 1 500 – 7 600 m oštro kamenje
• visinska razlika 45 m

7 – Staza ”Rt Dubrovnik”

• duljina staze 4 800 m
• za bicikle mtb, trekking i sl.
• 0 – 1 700 m zemljani put sa kamenjem
• 1 700 – 4 800 m makadamski put (oštro kamenje)
• visinska razlika 16,4 m

8 – Staza ”Šimuni – Uvala Girenica”

• duljina staze 4 500 m
• za sve vrste bicikla do 2 600 m
• 2 600 – 4 500 m za mtb i treking bicikle
• 0 – 2 600 asfaltna uska cesta
• 2 600 – 4 500 utabani makadam
• visinska razlika 19 m

9 – Staza ”Kolan”

• duljina staze 2 500 m
• 0 – 2 500 utabani makadam
• visinska razlika 29 m

10 – Staza ”Kamenolom”

• duljina staze 10 500 m
• za bicikle: mtb, trekking i sl.
• 0 – 3 400 m utabana makadamska cesta
• 3 400 – 6 400 makadamska cesta sa oštrim kamenjem
• 6 400 – 8 800 makadam sa zemljanim putem
• 8 800 – 10 500 utabana makadamska cesta

• visinska razlika 132 m

11 – Staza ”Novaljsko polje”

• duljina staze 2 800 m
• za bicikle mtb, trekking i sl.
• 0 – 400 utabani makadam
• 400 – 600 uzak put
• 600 – 1 000 utabani poljski put
• 1 000 – 1 500 uzak put
• 1 500 – 2 900 utabani poljski put
• visinska razlika 6m

12 – Staza ”Vinske staze”

• duljina staze 4 400 m
• za bicikle: mtb, trekking i sl.
• 0-1 500 utabani makadam
• 1 500 – 4 400 šumska zemljana cesta
• visinska razlika 109 m

13 – Staza ”Caska – Metajna – kanjon Ručica”

• duljina staze 13 200 m
• za sve vrste bicikla do 12 200 m
• 12 200 – 13 200 m za mtb i treking bicikle
• 0-12 200 m asfaltna cesta
• 12 200 – 13 200 zemljani put
• visinska razlika 47 m

14 – Staza ”Novalja – Lun”

• duljina staze 20 000 m
• za sve vrste bicikla
• 0-20 000 asfaltna uska cesta
• visinska razlika 36 m

Licencirani biciklistički vodiči

Aleš Fućak

Giuseppe Verdi 4, Opatija
Mob. + 385 (0) 98 326 044
Email. afucak@msn.com

Jezici: engleski

Bernard Šuljić

Tovarnele 52, Lun
Mob. +385 (0) 91 151 9591
Email. bernardsuljic@yahoo.com

Jezici: engleski

Christian Haupt

Dalmatinska 10, Novalja
Mob. +385 (0) 91 602 5408
Email. haupt.christian65@gmail.com

Jezici: engleski, njemački

Fran Bukša

Put Rupe 7, Pag
Mob: +385 (0) 99 503 9590
Email. fran.buksa@gmail.com

Jezici: engleski, talijanski, poljski

Gorki Šopar

B.Radić 40, Novalja
Mob. +385 (0) 99 498 5498
Email. gorkisopar@gmail.com

Jezici: engleski, njemački

Ivan Rizner

Vrisak 1, Novalja
Mob. +385 (0) 98 1678 346
Email. ivan.rizner@gmail.com

Jezici: engleski

Luciana Šanko

Tovarnele 16, Lun
Mob. +385 (0) 91 903 0639
Email. luciana.sanko@gmail.com

Jezici: engleski, talijanski

Sineva Šopar

Braće Radić 40, Novalja
Mob. +385 (0) 91 753 0549
Email. sinevasopar@yahoo.com

Jezici: engleski, njemački