Upute za iznajmljivače

Preuzimanje: Upute za iznajmljivače

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA  NOVALJA                  

Turistički ured.

UPUTE  ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I
PROSTORA ZA KAMPIRANJE

– napomena: ove obavijesti odnose se na iznajmljivače koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.

Obavijesti se redovito ažuriraju u skladu s promjenama propisa koji uređuju ovu djelatnost i nadogradnjom sustava “eVisitor”.

   Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.

Na temelju podnesenog zahtjeva, rješenje izdaje Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji – Služba za gospodarstvo, Ispostava Novalja (u zgradi Gradske uprave).

Iznajmljivači koji su imali privremena rješenja s rokom važenja do 31. 12. 2016. nastavljaju dalje obavljati djelatnost iznajmljivanja s tim istim rješenjima čiji je rok važenja produžen do 31. 12. 2020.

Na temelju važećih propisa koji reguliraju ovu djelatnost – Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi, Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

 1. prijaviti turiste kojima pružaju uslugu smještaja u sustav „eVisitor“

“eVisitor” je jedinstveni sustav prijave turista i kontrole plaćanja boravišne pristojbe koji je postavila Hrvatska turistička zajednica te se prijava turista vrši isključivo putem njega.

Sustav je, između ostalog, uspostavljen i radi toga da iznajmljivači potpuno samostalno upravljaju svojim poslovanjem što uključuje prijavu gostiju te mogućnost stalnog uvida u zaduženje za boravišnu pristojbu. Stoga su iznajmljivači dužni sami prijavljivati goste izravno u sustav „eVisitor“, a samo u opravdanim slučajevima to mogu učiniti u Turističkoj zajednici.

Uvid u podatke u sustavu imaju Carinska i Porezna uprava Ministarstva financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Turistička inspekcija Ministarstva turizma, Ministarstvo uprave i Državni zavod za statistiku radi čega podaci uneseni u sustav trebaju biti ispravni.

U svezi s prijavom, iznajmljivači su, dakle, obvezni u roku od 24 sata po dolasku prijaviti u sustav „eVisitor“ sve osobe kojima pružaju usluge noćenja te u istom roku po odlasku odjaviti njihov boravak:

1.a) ako iznajmljivači rade samostalno (imaju svoje goste), boravak turista prijavljuju sami izravno u „eVisitor“;

1.b) ako iznajmljivači posluju s turističkom agencijom, tada turiste prijavljuje turistička agencija ukoliko je tako uređeno ugovorom između agencije i iznajmljivača;

u protivnom, turiste prijavljuje iznajmljivač.

Upozoravaju se iznajmljivači koji rade s turističkim agencijama da u ugovoru koji sklapaju s agencijom jasno mora biti određeno tko prijavljuje turiste u sustav „eVisitor“ – agencija ili iznajmljivač.

Savjetujemo iznajmljivačima da svoje glavne pristupne podatke zadrže za sebe, a agenciji koja će im prijavljivati goste otvore dodatni korisnički račun te da redovito kontroliraju stanje prijavljenih gostiju u svojim objektima.

Prijavu turista u sustav „eVisitor“ iznajmljivač vrši koristeći pristupne podatke koje mu dodjeljuje Turistička zajednica (lozinka i TAN lista).

Pristupne podatke u Turističkoj zajednici iznajmljivač mora preuzeti osobno uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica); druga osoba može za iznajmljivača preuzeti pristupne podatke samo uz njegovu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika te fotokopiju jednog od njegovih osobnih identifikacijskih dokumenata (dokument može biti snimljen i mobitelom).

Ako iznajmljivači koriste sustav „e-građani“ (NIAS sustav), tada ne moraju osobno dolaziti u turističku zajednicu radi unosa u sustav „eVisitor“; podatke potrebne za unos u sustav dostavljaju turističkoj zajednici poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom.
Na temelju dostavljenih podataka turistička zajednica će ih unijeti u sustav „eVisitor“ kome onda pristupaju koristeći podatke kojima ulaze u sustav „e-građanin“ (NIAS sustav).

Iznajmljivači samostalno prijavljuju turiste u sustav „eVisitor“, a ukoliko iz opravdanih razloga to ne mogu, onda ih prijavljuju u Turističkoj zajednici.

Prijava se ne može izvršiti telefonom niti slanjem podataka telefaksom ili elektroničkom poštom.

Iznajmljivači prijavljuju boravak turista na temelju njihovih osobnih dokumenata.

Kod prijave turista valja obvezno navesti očekivani datum njihova odlaska.

Prilikom unosa iznajmljivača u sustav “eVisitor“, Turistička zajednica odjavu boravka postavlja na opciju „automatska odjava“ što znači da sustav sam automatski vrši odjavu turista s datumom njihova odlaska unesenim kod prijave.

Ako se datum odlaska promijeni, iznajmljivač to mora ispraviti u sustavu, ako turiste prijavljuje samostalno, ili u Turističkoj zajednici ako ih ondje prijavljuje.

Ako iznajmljivači sami prijavljuju turiste u sustav „eVisitor”, tada više ne trebaju voditi popis gostiju u obliku uvezane knjige ili na računalu jer se podaci o turistima u sustavu „eVisitor” smatraju popisom gostiju.

Ukoliko turiste prijavljuju u Turističkoj zajednici, mogu, premda nisu obvezni, voditi popis gostiju (za sve osobe pojedinačno i za djecu također), kako bi uvijek znali koji su im gosti u objektu.

Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku na računalu.

Popis gostiju treba čuvati najmanje 2 godine.

Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige nije potrebno ovjeravati kod nadležnih tijela.

Inače, detaljne upute o funkcioniranju sustava „eVisitor” mogu se naći na internetskim stranicama: www.evisitor.hr/info.

 1. vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta utvrđenom rješenjem nadležnog ureda – vidi poglavlje: Standardizirane ploče za označavanje vrste i kategorije objekata za smještaj;
 1. istaknuti u svakom objektu (soba, apartman, prostor za kampiranje), naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nude, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena – vidi poglavlje: Obavijest o isticanju cjenika usluga u objektima za smještaj;
 1. utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pružaju, pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te ga na zahtjev predočiti gostu;
 1. izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija – vidi poglavlje o paušalnom porezu na dohodak;
 1. voditi evidenciju o prometu – vidi poglavlje o paušalnom porezu na dohodak;
 1. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora;
 1. ako pružaju usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom;
 1. osigurati sredstva za pružanje prve pomoći (na jednom mjestu za sve sobe/apartmane);
 1. pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda;
 1. na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol, osobama mlađim od 18 godina. Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja takvih pića u objektu osobama mlađim od 18 godina;
 1. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristiti isključivo oznaku vrste i kategorije objekta utvrđenu rješenjem nadležnog ureda.

PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE U GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU (paušalna boravišna pristojba)

Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici.

Na dodatne (pomoćne) krevete paušalna boravišna pristojba se ne plaća.

Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednake rate od kojih 1. ratu valja platiti do 31. srpnja, 2. ratu do 31. kolovoza i 3. ratu do 30. rujna.

Ako su iznajmljivači rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (početak obavljanja djelatnosti), ili ako su rješenje o povećanju kapaciteta ishodili:

– do 31. srpnja – plaćaju puni iznos paušalne boravišne pristojbe za tekuću godinu (3 rate),

– tijekom mjeseca kolovoza – plaćaju 2/3 godišnjeg iznosa paušalne boravišne pristojbe (2 rate),

– tijekom mjeseca rujna – plaćaju 1/3 godišnjeg iznosa paušalne boravišne pristojbe (1 ratu),

– od 1. listopada do kraja kalendarske godine – ne plaćaju paušalnu boravišnu pristojbu za tekuću godinu.

Ako su iznajmljivači rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (prestanak obavljanja djelatnosti), ili rješenje o smanjenju kapaciteta ishodili:

– do 30. lipnja – ne plaćaju paušalnu boravišnu pristojbu za tekuću godinu,

– tijekom mjeseca srpnja – plaćaju 1/3 godišnjeg iznosa paušalne boravišne pristojbe (1 ratu),

– tijekom mjeseca kolovoza – plaćaju 2/3 godišnjeg iznosa paušalne boravišne pristojbe (2 rate),

– od 1. rujna do kraja kalendarske godine – plaćaju puni iznos paušalne boravišne pristojbe za tekuću godinu (3 rate).

Zaduženje za boravišnu pristojbu vidi se u sustavu „eVisitor“ na početnoj stranici u rubrikama: „Stanje duga“ i „Pregled zaduženja“, a u rubrici: “Uplatnica” nalaze se ispunjene uplatnice za svaku pojedinu ratu i jedna uplatnica s ukupnim godišnjim iznosom paušalne boravišne pristojbe (ukoliko je iznajmljivač  želi platiti odjednom). Ovim uplatnicama može se izvršiti uplata putem internetskog bankarstva ili ih se može isprintati, prepisati na virman ili preuzeti u Turističkoj zajednici te uplatu izvršiti u Financijskoj agenciji (FINA), pošti, poslovnim bankama i na drugim mjestima gdje je moguće plaćanje uplatnicama.

U skladu s time, Turistička zajednica iznajmljivačima neće slati uplatnice za paušalnu boravišnu pristojbu na kućnu adresu.

UPOZORENJE:

Svaki je iznajmljivač dužan voditi brigu o urednom plaćanju boravišne pristojbe na što osobito upozoravamo iznajmljivače koji rade s turističkim agencijama ili su svoje objekte dali u najam drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi: i u tim slučajevima obveznik plaćanja boravišne pristojbe je iznajmljivač, a ne turistička agencija ili drugi posrednik.

Dakle, iznajmljivač je odgovoran za uredno plaćanje boravišne pristojbe i on je objekt nadzora što ga radi plaćanja ove obveze provodi Carinska uprava.

Za područje mjesta Stara Novalja paušalna boravišna pristojba po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici, iznosi:           300,00 kn

PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Na prihode od iznajmljivanja ostvarene od 1. siječnja 2017. nadalje, članarina Turističkoj zajednici obračunava se i plaća po sljedećim stopama:

Stara Novalja                   – 0,1615%

Članarina se obračunava po navedenim stopama na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.

Članarina se plaća u Financijskoj agenciji (FINA), pošti ili banci nalogom za plaćanje HUB 3A koji valja ispuniti kako slijedi:

– platitelj; ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača

– primatelj:                        ČLANARINA TZM STARA  NOVALJA

– model:                HR67

– broj računa primatelja:   HR7310010051728827207

– poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača

– opis plaćanja:                 članarina TZ

Članarina se plaća do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta.

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine zajedno s obrascem Evidencija o prometu (vidi poglavlje o paušalnom porezu na dohodak).

Obrazac TZ (obračun članarine TZ), može se preuzeti s interneta ili nabaviti u „Narodnim novinama“, knjižarama i papirnicama (u Novalji: cvjećarnica „Tempera“, Trg kardinala A. Stepinca 6).

Informacije:

Turistička zajednica mjesta  Stara Novalja, tel.:  651 077

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji – Služba za gospodarstvo,

Ispostava Novalja, tel.  662 044

Turistička inspekcija, Ispostava Pag, Pag, tel. 023/600 120

Porezna uprava, Ispostava Novalja (za članarinu TZ), tel. 653 493

OBAVIJEST O PLAĆANJU POREZA NA DOHODAK U GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU (paušalni porez)

 1. OBVEZNICI PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA

Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, propisano je da iznajmljivači koji nisu u sustavu PDV-a plaćaju porez na dohodak od iznajmljivanja u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici (paušalni porez).

Na dodatne (pomoćne) krevete paušalni porez se ne plaća.

Strani iznajmljivači – državljani zemalja Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, porez na dohodak ne mogu plaćati u paušalnom iznosu već ga plaćaju na temelju poslovnih knjiga.

 1. PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

Nadležno tijelo Državne uprave koje izdaje rješenje o obavljanju djelatnosti dostavlja po službenoj dužnosti to rješenje Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta iznajmljivača čime on ulazi u Registar poreznih obveznika.

Kako prije spomenuti Pravilnik propisuje da su se iznajmljivači dužni javiti svojoj Poreznoj upravi radi prijave u Registar, preporučamo iznajmljivačima da provjere činjenično stanje u Poreznoj upravi prilikom početka, prestanka ili promjena tijekom obavljanja djelatnosti i to u roku od 8 dana od izdavanja rješenja nadležnog tijela Državne uprave o obavljanju djelatnosti, prestanku obavljanja djelatnosti ili promjeni u kapacitetu (broj kreveta).

 1. UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG POREZA

Paušalni porez rješenjem utvrđuje Porezna uprava nadležna prema mjestu prebivališta i dostavlja ga iznajmljivačima na kućnu adresu (napomena: građani koji djelatnost iznajmljivanja obavljaju na području Grada Novalje, a prebivalište imaju na području grada ili općine u kojima je uveden prirez, plaćaju još i prirez paušalnom porezu).

Tako utvrđeni godišnji paušalni porez na dohodak je konačan pa se po toj osnovi ne može podnijeti godišnja porezna prijava.

 1. IZDAVANJE RAČUNA

Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta), datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.

Boravišna pristojba ne navodi se u računu budući da je iznajmljivači plaćaju paušalno.

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje u evidenciji o prometu.

Račun nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.

Iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez na dohodak ne podliježu Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

 1. EVIDENCIJA O PROMETU

Za svaku kalendarsku godinu iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu na propisanom obrascu EP koji se može preuzeti s interneta ili dobiti u Turističkoj zajednici.

To je dnevna evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja. U evidenciji o prometu iznajmljivači evidentiraju samo račune koje su osobno izdali gostima; ukoliko iznajmljivači rade s turističkim agencijama, računi koje je gostima izdala turistička agencija ne vode se u evidenciji o prometu.

Evidencija o prometu za prethodnu godinu, zajedno s obrascem TZ (Obračun članarine TZ), predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta radi utvrđivanja ostvarenih prihoda (ako oni prijeđu 300.000,00 kn iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a te porez na dohodak više ne može plaćati paušalno).

Ako iznajmljivač radi s turističkom agencijom, uz obrazac TZ (Obračun članarine TZ), prilaže potvrdu agencije o izvršenoj ukupnoj isplati na njegov račun ili izvadak s bankovnog računa na koji su dospijevale isplate.

 1. PLAĆANJE PAUŠALNOG POREZA

Paušalni porez plaća se tromjesečno, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Iznajmljivač ne plaća paušalni porez na dohodak za tromjesečje u kojem je ishodio rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti ili rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti već samo za preostala tromjesečja u toj godini u kojima je imao rješenje.

Obavijest s podacima za plaćanje paušalnog poreza Porezna uprava dostavlja iznajmljivačima na kućnu adresu.

Podsjećamo na rokove plaćanja paušalnog poreza:

– 1. rata plaća se do 31. ožujka,

– 2. rata plaća se do 30. lipnja,

– 3. rata plaća se do 30. rujna,

– 4. rata plaća se do 31. prosinca.

 1. VISINA PAUŠALNOG POREZA

Za područje mjesta Stara Novalja godišnji paušalni porez po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici, iznosi:

krevet              kamp-jedinica

300,00 kn        350,00 kn

Informacije:

Porezna uprava, Ispostava Novalja,   tel. 653 493

STANDARDIZIRANE PLOČE ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ

Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu propisana je obveza isticanja standardiziranih ploča za sve objekte u kojima se pružaju usluge smještaja.

Iznajmljivači su dužni nabaviti standardizirane ploče te ih postaviti na objekte

u kojima pružaju usluge smještaja, odnosno na ulazu u prostor za kampiranje.

Standardizirane ploče naručuju se isključivo kod ovlaštenih proizvođača koji su od Ministarstva turizma ishodili odobrenje za njihovu izradu.

Informacije o ovlaštenim proizvođačima standardiziranih ploča mogu se potražiti preko interneta ili oglasa u medijima.

Zahtjevu za narudžbu standardiziranih ploča treba priložiti kopiju rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Informacije:

Turistička zajednica Stara Novalja tel. 651 077

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji – Služba za gospodarstvo,

Ispostava Novalja, tel. 662 044

ISTICANJE CJENIKA USLUGA U OBJEKTIMA ZA SMJEŠTAJ

U objektu  u kojem iznajmljivač pruža usluge smještaja i obavlja ugostiteljsku djelatnost (soba, apartman, prostor za kampiranje), mora biti istaknut cjenik usluga.

Cjenik sadrži podatke o :

 • cijenama usluga koje se pružaju te popustu ukoliko ga iznajmljivač odobrava, obvezno izraženim u kunama (uz kune, može i u nekoj stranoj valuti),
 • godišnjem iznosu paušalne boravišne pristojbe po osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici (u kunama), uz napomenu da je boravišna pristojba uključena u cijenu usluge,
 • kapacitetu, vrsti i kategoriji objekta.

Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.

Informacije:

Turistička inspekcija, Ispostava Pag, Pag, tel. 023/600 120

PLAĆANJE PDV-a NA USLUGE POSREDOVANJA INOZEMNIH TURISTIČKIH AGENCIJA SA SJEDIŠTEM U DRŽAVAMA EUROPSKE UNIJE

Iako nisu u sustavu PDV-a, iznajmljivači su dužni obračunati i platiti PDV po stopi od 25% na račune koje im za obavljene usluge posredovanja (proviziju) ispostavi turistička agencija sa sjedištem u nekoj drugoj državi EU. Ovaj PDV iznajmljivači evidentiraju na obrascima PDV i PDV-S  te ih podnose Poreznoj upravi za razdoblje poslovanja s tom agencijom.

U svezi s ovim,  iznajmljivači u svojoj Poreznoj upravi trebaju zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka poslovanja s tom agencijom.

Iznajmljivači nemaju pravo na odbitak (povrat) ovog PDV-a.

Za detaljne informacije iznajmljivači se trebaju obratiti svojoj nadležnoj Poreznoj upravi.

Cjelokupnu uslugu u svezi s plaćanjem ovog PDV-a iznajmljivačima nudi Financijska agencija (FINA).

ZAVRŠNE NAPOMENE

Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu i porez na dohodak plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu u svojim smještajnim objektima mogu imati do najviše 20 registriranih osnovnih kreveta (pomoćni kreveti se ne računaju), odnosno 10 smještajnih jedinica u kampu koje mogu primiti do najviše 30 osoba istodobno (djeca do 12 godina se ne računaju).

Ukoliko ocijene da bi to za njih bilo povoljnije, iznajmljivači s navedenim kapacitetom iznajmljivanje mogu obavljati preko obrta ili trgovačkog društva (boravišnu pristojbu tada plaćaju po svakom ostvarenom noćenju turista, a porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga).

Međutim, ako raspolažu kapacitetom većim od navedenog, onda djelatnost iznajmljivanja mogu obavljati jedino preko obrta ili trgovačkog društva.

Ukoliko dođe do promjene u vlasništvu nad objektom (prodaja, prijenos na člana obitelji ili drugi razlog), dotadašnji vlasnik – iznajmljivač, mora otkazati djelatnost iznajmljivanja jer sve dokle god ima važeće rješenje za obavljanje djelatnosti vodi se kao obveznik plaćanja paušalne boravišne pristojbe i paušalnog poreza na dohodak.

Također, u slučaju smrti iznajmljivača, nasljednici trebaju odjaviti djelatnost iznajmljivanja ukoliko se time više ne namjeravaju baviti.

Ako, pak, žele nastaviti s iznajmljivanjem, trebaju se javiti u Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Novalja, radi pribavljanja novog rješenja o odobrenju za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu.             

BORAVIŠNA PRISTOJBA – Kn

MJESTO 15.06. – 31.08. 01.05. – 14.06.

01.09. – 31.10.

01.11. – 30.04.
STARA NOVALJA

NOVALJA, GAJAC

8,00 6,00 5,00

Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu, a od 12 do 18 godina plaćaju 50% punog iznosa boravišne pristojbe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju osobe s invaliditetom od 70% i većim te jedan pratitelj.

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA  NOVALJA, Kaštel 18A, 53291   Stara Novalja

tel. (0)53/651 077, , www.tzstaranovalja.hr, e-mail: tz.stara.novalja@.gmail.hr