OTPIS plaćanja 1/4 paušalnog poreza za drugo tromjesečje.
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona od 08. travnja 2020.g. donesena je odluka o OTPISU plaćanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za drugo tromjesečje, bez obveze podnošenja posebnog zahtjeva za sve iznajmljivače.
Drugim riječima, svima se automatski otpisuje obveza bez podnošenja posebnog zahtjeva.
Članak 71.m
(3) Iznimno od stavka 1.ovoga članka, neovisno od činjenice je li podnijet zahtjev za mjere plaćanja poreza, poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu oslobodit će se poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_896.html