Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije virusa COVID-19 (poveznica https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Postupak_kod_pojave_bolesti_kod_gosta_19_06.pdf ).

Svi turistički objekti moraju imati odgovornu osobu koja će biti na raspolaganju turistima u slučaju pojave sumnje na zaraznu bolest COVID-19.

U slučaju pojave sumnje na zaraznu bolest COVID-19, turisti se zadržavaju u smještajnoj jedinici dok odgovorna osoba kontaktira nadležnog liječnika (liječnik opće medicine ili liječnik u Hitnoj medicinskoj ustanovi). Osobe sa sumnjom na zaraznu bolest COVID-19 ne smiju dolaziti u zdravstvene ustanove (Dom zdravlja ili Hitnu medicinsku službu).

Grad Novalja i Turistička zajednica Grada Novalje izradili su obavijest koju hoteli, kampovi, iznajmljivači te ostali pružatelji usluga smještaja turistima, trebaju postaviti na vidljivo mjesto u svojim objektima. Obavijest turistima objašnjava proceduru u slučaju sumnje na zaraznu bolest COVID-19. Obavijest je napravljena na hrvatskom jeziku te prevedena na još osam jezika.

Od iznimne je važnosti da osobe koje sumnjaju na zaraznu bolest COVID-19 ne odlaze u zdravstvene ustanove zbog mogućnosti kontaminacije prostora te prijenosa virusa na zdravstvene djelatnike.

Ukoliko se posumnja na koronavirus, briseve za testiranje uzeti će se turistu u smještajnoj jedinici (soba, apartman) gdje se nalazi, te će se isti poslati u laboratorij. Turist do dolaska rezultata testa ne smije izaći iz svoje smještajne jedinice.

Nadamo se da nam ova procedura neće biti potrebna ovog ljeta, ali zbog sigurnosti svih turista koji ljetuju na području našeg Grada, molimo sve pružatelje usluga smještaja da proceduru shvate ozbiljno. Očekujemo uskoro i početak rada turističke ambulante koja će ove sezone biti pripremljena kao COVID ambulanta.

U prilogu se nalaze obavijesti na hrvatskom jeziku te na još osam jezika.